Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 • U kunt inschrijven voor bijeenkomsten (opleiding of event) door een email te sturen aan: info@2engage.nu. Vermeld u daarbij altijd minimaal uw naam, adres, telefoonnummer, organisatie en de titel en datum van de bijeenkomst(en) waarvoor u inschrijft.  Vermeld ook het opdrachtnummer en adres van uw crediteurenadministratie, indien van toepassing.
 • U ontvangt binnen enkele werkdagen per email een bevestiging van de inschrijving, de inschrijving is daarmee definitief en bindend.
 • U ontvangt, uiterlijk 1 maand voor aanvang, een factuur voor uw deelname aan de bijeenkomst. De factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.
 • U ontvangt, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst een email met daarin de praktische detailinformatie betreffende de bijeenkomst.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers plaatsen wij u op de optielijst, u ontvangt daarover bericht (per email).

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst. Indien u de factuur reeds heeft betaald wordt deze gerestitueerd. 
 • Bij annulering tot 2 weken voor ontvangt u een restitutie van 50% van de deelnamekosten.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht behouden wij ons het recht voor om een bijeenkomst te annuleren. In overleg bepalen we dan of we uw inschrijving kunnen verplaatsen naar een andere datum, of dat uw inschrijving vervalt en wij de reeds betaalde kosten restitueren.
 • Indien een deelnemer tijdens de bijeenkomst ziek wordt, vindt geen restitutie plaats van het betaalde geld, maar is het mogelijk een nieuwe datum van deelname te bepalen. Hiervoor zijn dan uitsluitend accommodatiekosten verschuldigd.
 • Bij overmacht wordt in overleg gekeken of er een regeling getroffen kan worden, met als uitgangspunt dat dit voor 2engage.nu kostenneutraal is. 

 

Terug naar het opleidingenoverzicht.