Visie op organiseren

Visie op organiseren

 

Engagement

Engagement zal de komende jaren in professionele organisaties een doorslaggevende factor voor succes worden. Betrokkenheid bij elkaar, de teamdoelen en de organisatie zijn voorwaarden voor vitale teams. De vitaliteit van teams en organisaties hangt steeds meer af van hoe sterk het fundament van onderling vertrouwen is en van mensen die leidingnemen. Het draait om het voortouw nemen onder gelijken, elkaar feedback vragen, feedback geven en elkaar aanspreken op een manier die verbinding versterkt. 

 

Waarderend onderzoek

De groei van engagement wordt bijzonder gestimuleerd door Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). Bij deze methodiek voor groei en ontwikkeling ligt de nadruk op een waarderende manier van onderzoeken van wat werkt en waar kracht zit.  En op wat waardevol is en zal blijven.

 

My Motivation Insights

Hoe iemand naar de organisatie en haar mogelijkheden kijkt is daarin erg belangrijk. My Motivation Insights geeft de handvatten om iemands drijfveren en waarden in beeld te brengen.Deze profielen geven een prachtige basis om elkaar beter te kennen en te weten van elkaar "wat er achter zit". Ook geven de profielen zicht op de cultuur van een team: waarin is het team sterk en wat zijn de schaduwkanten van het team. Op basis van de cruciale bouwstenen van vitale en succesvolle teams kan groei van het team kernachtig worden opgepakt.

 

Systemisch kijken

Systeemkundig analyseren en werken vanuit het grote geheel zijn ook een onmisbare schakel om engagement te vergroten. Het vier kwadranten model zorgt voor samenhang tussen cultuur en structuur. organisatie en individu. Deze samenhang tussen cultuur, structuur, organisatie en individu staat ook centraal in Systeemkracht. Systeemkracht is een workshop waarin de kracht van een systeem wordt ervaren, maar waarin men ook de persoonlijke kracht in de organisatie als systeem ervaart.

 

Verbindend Leiderschap

Verbindend leidingnemen is gericht op het kweken van onderlinge verbinding door empathie en erkenning. Door deze manier van leidingnemen groeien competenties, komt talent tot bloei, verbeteren resultaten en onstaat een energieke en open cultuur.

Een organisatie ontleent echter niet zijn kracht aan de bouwstenen, maar aan de cement tussen de bouwstenen en dat is verbindend leiderschap.