Verbindend Leidingnemen

Verbindend Leidingnemen

Verbindend Leidingnemen richt zich op het erkennen wat mensen drijft en wat ze nodig hebben om vitaal en succesvol samen te werken. Het leidt tot een open cultuur gericht op het tot wasdom komen van mensen en het optimaliseren van resultaten.

 

De drie vaardigheidsgebieden die de rode draad vormen van Verbindend Leidingnemen zijn:

Zelfempathie

Dit is het vermogen om steeds verbonden te zijn met je ervaring in het hier en nu. Gevoelens en drijfveren worden als kompas gebruikt.

Verbindend communiceren

Deze vaardigheid behelst het beschrijven van wat er in je omgaat op een uitnodigende en constructieve manier. Aangeven wat je drijft en belangrijk vindt en wat je van anderen verwacht is cruciaal.

Verwonderend onderzoeken

Door verwondering en empathie te gebruiken groeit het vermogen om bij anderen drijfveren en behoeften op te sporen. Gesprekken gaan dan over wat er echt nodig is om te groeien en te ontwikkelen.