Waardenfeedback

Waardenfeedback

Waardenfeedback is een online instrument dat meet hoe waardensystemen en motivatieprofielen in de praktijk worden omgezet in gedrag. Omdat de feedback de zichtbaarheid  van waardensystemen reflecteert is de feedback diepgravend en confronterend.

De feedback wordt verkregen door personen die vanuit verschillende perspectieven waarnemen en ervaren. Daardoor ontstaat een 360 graden proces, waardoor een brede basis wordt gelegd van betrouwbare feedback. Een belangrijk onderdeel is dat de persoon zichzelf ook beoordeeld. Daardoor kan een waardenfeedback proces gevolgd worden door een dialoog. Zeker in teamverband zal dat de teamontwikkeling een enorme boost geven.

 

Voordelen waardenfeedback

1. Gebaseerd op waardensystemen (van Graves)

2. Solide basis voor dialoog

3. Diepgravend, respectvol en prettig confronterend

4. Gericht op groei en ontwikkeling

5. Gericht op de kern wat iemand drijft

6. Slidersysteem om genuanceerd te kunnen scoren

 

 Wat meet de waardenfeedback?

De test meet hoe drijfveer profielen worden omgezet in gedrag. Als mensen zich erkend voelen dan worden drijfveren constructief in gedrag omgezet. We zien dan iemand in zijn kracht functioneren. Soms functioneren mensen in situaties waarin ze zich niet erkend voelen en schieten dan gemakkelijk in hun overdrive en gaan teveel van het goede inzetten. En als die situatie te lang voortduurt schiet iemand naar de negatieve kant van zijn drijfveren. De resultaatgerichtheid kan bijvoorbeeld doorschieten in egoïsme. Ook wordt in de test gemeten welke drijfveren gemist worden en wel nodig zijn om te ontwikkelen.

 

Meetgebieden:

1. Verbinden met kracht: de drives die worden omgezet in positief gedrag

2. Verbeteren van gedrag wat gebaseerd is op de drives die kunnen doorschieten

3. Vernieuwen en ontwikkelen van gedrag op basis van afwezige drives

 

Uit deze waardenfeedback volgt logisch en haast als vanzelf welke ontwikkelstappen de kandidaat of het team te zetten heeft.

Meer informatie? Download de folder of mail info@2engage.nu