My Motivation Insights

My Motivation Insights

Je kunt mensen niet motiveren. Mensen zijn gemotiveerd. Je kunt ze wel demotiveren, door niet te erkennen wat ze belangrijk vinden. In My Motivation Insights profielen wordt zichtbaar wat iemand belangrijk vindt en waar iemand energie van krijgt. Zo kan men beter de gewenste golflengte kiezen om met elkaar te communiceren.

 My Motivation Insights is gebaseerd op het onderzoekswerk van dr. Clare Graves, die in de jaren zeventig aantoonde dat menselijk gedrag sterk wordt bepaald door wereldbeelden en waardesystemen, ook drijfveren of drives genoemd.

De theorie van Graves laat zien dat ieder mens een aantal drives in zich draagt, die elkaar soms perfect aanvullen maar soms ook met elkaar lijken te conflicteren.

 Dr. Graves kwam tot de overtuiging dat mensen herkenbare, vaste waardeoriëntaties kunnen worden toegedicht. Centraal in zijn classificatie van deze oriëntaties is het wereldbeeld van mensen. Wanneer iemand de wereld bekijkt als een universum vol met uitdagingen dan heeft hij logischerwijs een andere waardeoriëntatie dan iemand die de wereld als een plek vol met onzekerheden en gevaren ervaart. 

Door een online test kunnen waardenprofielen worden opgesteld. Deze geven inzicht in wat iemand drijft, waar hij een hekel aan heeft en waar iemand energie van krijgt. Of verliest. Communicatieproblemen en spanningen in teams of tussen team en leidinggevenden kunnen door inzicht in profielen worden verklaard. En worden opgelost, zodat een gezonde samenwerken tot stand kan komen. Teamprofielen die worden opgesteld geven een adequaat beeld van de huidige cultuur. Zowel de kracht als de schaduwkanten zijn zichtbaar te maken in groepsprofielen.

  

Waardenfeedback

 2Engage.nu organisatieadvies heeft een waardenscan ontwikkeld. Deze 360 graden feedback geeft inzicht in hoe profielen in de praktijk worden omgezet naar gedrag. Dit geeft een enorme boost aan de professionele groei van een team.   

 

Drijfveren als innerlijk team

 Motivaties en drijfveren kunnen ook worden opgevat als innerlijk team. Iedere drive is een deel van je persoonlijkheid. Zo heb je een deel dat streeft naar resultaat, maar ook een deel wat zich houdt aan afspraken (mogelijk ten koste van het resultaat). Of heb je een deel dat de beste wil zijn, maar ook een deel wat het teambelang voorop zet. Soms werken ze samen, maar ze kunnen elkaar ook tegenwerken met een innerlijk conflict of dilemma als gevolg. En dat gaat ten koste van je doelmatigheid en veerkracht. 2Engage heeft methodieken ontwikkeld om deze innerlijke spanningen tussen drijfveren en motivaties zichtbaar te maken, op te lossen en de regie te nemen over je persoonlijke drives. In coaching en teambuilding komen deze methodieken tot hun recht.

 

 

 Download hier de folder

 

3