Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is een voortdurend proces van transformatie, groei en leren. De methodiek is gericht op het continu verbeteren van het waarmaken van de visie van de organisatie, van het steeds scherper zien van kansen en bedreigingen en het vergroten van de doelgerichtheid en veerkracht van individuen, teams en de organisatie.

 

 

 Verbinden Verbeelden Verwezenlijken

Appreciative Inquiry kunnen we het beste vertalen als waarderend onderzoeken. Waarderend betekent het zoeken naar het beste in mensen, in teams en in organisaties, de kracht daarvan te aanvaarden en vanuit passie en waarden de organisatie of het team te laten groeien. In deze methodiek worden waarden, drijfveren en passie gekoppeld aan actie en gedrag. Daardoor wordt de kans op succesvolle ontwikkeling en groei van de organisatie erg groot. Het betekent wel dat de brandstof voor actie en handelen ligt in de gewenste oplossing en niet in een ervaren probleem.  Organisatie verandering is vaak kiezen tussen grip houden en succes boeken. Appreciative Inquiry vormt de brug naar succes.