Teamvitaliteitsscan

Teamvitaliteitsscan

Effectieve samenwerking in teams is vaak lastig voor elkaar te krijgen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het team resultaten haalt en dat in de toekomst blijft doen. Daarvoor is nodig dat teamleden elkaar vertrouwen, zich met elkaar en met de teamdoelen kunnen verbinden. En dat vraagt vaak meer zicht op de onderstroom in het team.

Om (h)echte teams te bouwen zijn zeven basale bouwstenen nodig. Deze bouwstenen bouwen voort op elkaar.

Een vitaal en succesvol team heeft de verschillende bouwstenen eigen gemaakt en is op een gezonde manier door de verschillende stadia gegaan. Er is een basaal vertrouwen in elkaar. Daardoor kunnen conflicten gezond en passievol worden opgelost en ontstaat een grote openheid naar elkaar. Dat is weer de basis van het aangaan van commitment met elkaar en met de teamtaken. Op basis van commitment kunnen teamleden elkaar aanspreken en geven en vragen elkaar feedback. Dan kan er synergie ontstaan. Ook heeft het team een aansprekende visie nodig en in vitale teams is sprake van een sterke bezieling.

De teamvitaliteitsscan is ontwikkeld om de vitaliteit van de  bouwstenen te meten en zo meer vat te krijgen op de onderstroom. De belangrijkste aandachtspunten voor verder groei en ontwikkeling naar een vitaal en veerkrachtig team komen als vanzelf boven drijven. Vooral omdat aan het team ook gevraagd wordt om vast te stellen waar het team over een jaar wil staan!

De teamvitaliteitsscan geeft antwoorden op deze vragen:

1. Hoe bouwen we aan vertrouwen in het team?

2. Hoe vergroten we de openheid naar elkaar en benutten we elkaars kwaliteiten beter?

3. Hoe versterken we de onderlinge betrokkenheid en vergroten we de betrouwbaarheid van het team?

4. Hoe versterken we het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en elkaar aan te spreken?

5. Hoe vergroten we de gemeenschappelijke doelgerichtheid? 

6. Hoe sterk is onze visie op de toekomst?

7. Wat is onze bezieling? Waarom doen we dit werk?

 

Meer weten? Neem dan contact met me op. 

 

Download hier de folder.