Over 2engage.nu

Over 2engage.nu

2Engage.nu is opgericht door Goof van Amelsvoort. Organisatieverandering, teamontwikkeling en persoonlijke groei zijn in mijn optiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder de ander. De grote drive voor groei en ontwikkeling ligt in de wens en het verlangen betekenisvol en waardevol te zijn. Als individu, maar ook als team en organisatie.  Organisaties kunnen worden gezien als een groot web van onderlinge relaties. Relaties tussen mensen, maar ook tussen de zichtbare organisatie en de schaduwkant. Tussen de bovenstroom en de onderstroom. De kwaliteit van die relaties bepaalt de kwaliteit en het succes van de organisatie. De onderstroom of het onbewuste van de organisatie of het team geeft de richting aan.

 

Engagement staat centraal in het gedachtegoed van 2 ENGAGE

Engagement betekent het aangaan van wederzijdse verbinding en gelijkwaardige relaties. Engagement betekent ook het aangaan van dialoog, het werken vanuit persoonlijke waarde en inspiratie vinden in een gemeenschappelijke toekomst.


Voortdurend leren, groei en veerkracht zijn kenmerken van organisaties die gebaseerd zijn op engagement.

 

 2 ENGAGE werkt vanuit een aantal kernovertuigingen/mensbeelden:

 

Mensen hebben een wens een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke doelen en wensen;


Dialoog en waarderend onderzoek zijn geschikte methodieken om te veranderen;


Verwezenlijken kan niet zonder inspiratie, terwijl inspiratie zonder verwezenlijking van weinig waarde is;
 

Organisaties en teams streven naar heelheid;

 

Als mensen erkenning ervaren, groeit hun competentie en wens om verantwoordelijkheid te nemen.

 

<div class="LI-profile-badge"  data-version="v1" data-size="medium" data-locale="en_US" data-type="horizontal" data-theme="light" data-vanity="goof-van-amelsvoort-5a77025"><a class="LI-simple-link" href='https://nl.linkedin.com/in/goof-van-amelsvoort-5a77025?trk=profile-badge'>Goof van Amelsvoort</a></div>