Diensten

Diensten

Opstellen My Motivation profielen

Ik ben gecertificeerd om My Motivation Insights profielen op te stellen. Deze profielen geven inzicht in wat je drijft, waar je een hekel aan hebt en waar je energie van krijgt of verliest. Als je weet wat je drijft en waar je energie van krijgt kun je werksituaties meer naar je hand zetten en je collega's beter begrijpen. Door drijfveren te herkennen en te erkennen kan men in de samenwerking elkaar beter benutten op ieders sterke kant!

Als leidinggevende, teamleider of projectleider ben je beter in staat aan te sluiten bij wat teamleden belangrijk vinden en zo iemands competentie te laten groeien.Teamcoaching en teambuilding

Drijfveren en My Motivation profielen zijn erg goed in te zetten om als team effectiever en vitaler samen te werken. Als je weet wat er achte iemands gedrag zit kunnen teamleden elkaar beter aanspreken en feedback geven. Door de vitaliteitsscan in te zetten wordt precies duidelijk wat voor het team de volgende stappen en acties zijn op weg naar vitale en succesvolle teams.

Cultuurmeting en cultuurverandering

Om organisatiecultuur te meten gebruik ik verschillende hulpmiddelen. De Organizational Culture Assesmet Instrument (OCAI) van Quinn is een heel gemakkelijk toepasbaar en geeft snel inzicht. Zeker als we dit hulpmiddel gebruiken in combinatie met de drijfveren profielen en leiderschapsprofielen op basis van de drijfveren.

Een tweede diepgravend hulpmiddel is "Mapping the oganizational Psyche" gebaseerd op de systeeminzichten van Jung. Dit hulpmiddel geeft zicht op het onbewuste van organisaties en teams. Het onbewuste (archetypen, schaduw, complexen) van een organisatie of team worden meer zichtbaar. Speciale aandacht is er voor het archetype van de organisatie: de balans tussen mensen, resultaten, vernieuwing en leren  en stabiliseren. Iedere organisatie heeft zijn eigen unieke mix en als organisaties of teams niet lekker draaien is er een onbalans op de genoemde assen.

 

Executive coaching en leiderschapsontwikkeling

Executive coaching richt zich op de reis die eenieder als leidinggevende maakt of zou moeten maken. De kwaliteiten die je nodig hebt om een positie te bereiken zijn vaak niet de kwaliteiten die je nodig hebt om die positie waar te maken of succesvol in te vullen. Continue ontwikkeling en transformatie zijn nodig.Walking in your Shoes is een moderne methode om de diepere drijfveren in jezelf en je archetypische energie zichtbaar te maken. Meer informatie over deze methode vind je hier.